Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Inwestycje zagraniczne

30 maj 2017 ::

Choć dane statystyczne mówią, że nastepiło zmniejszenie ilości inwestycji w polsce, to z drugiej strony rsaporty rynkowe informują, żę Polska jest coraz bardziej atrakcyjnym miejscem dla innowacyjnych, młodych firm z zagranicy. Dla naszego kraju to same plusy. Szacuje się, że wszystkie prowadzące tutaj działalność startupy w 2023 r. stworzą ponad 50,3 tys. miejsc pracy oraz wygenerują ponad 2,2 mld zł wartości dodanej, która jest najważniejszą składową PKB.