Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Inwestycje unijne na 6-tkę

29 wrz 2017 :: Jan Berdychowski

Polska zajmuje szóste miejsce w UE pod względem wykorzystania pieniędzy z Planu Junckera – mówi Witold Słowik, wiceminister rozwoju. Plan wspiera dwa obszary: duże inwestycje infrastrukturalne i innowacyjne oraz projekty małych i średnich firm.

W sumie - uwzględniając oba "okna" - według stanu na 24 maja "Polska zajmuje 6. pozycję w UE w wykorzystaniu środków Planu Junckera”. Kompozycja państw UE pod względem wartości inwestycji, które ma wywołać EFIS w ramach zatwierdzonych projektów z "okna infrastruktura i innowacje", otwiera Wielka Brytania z projektami o wartości prawie 10,8 mld euro. Druga jest Francja (8,84 mld zł). Kolejne są Włochy (8,8 mld euro); Hiszpania (8,03 mld euro). Piąta jest Polska (ponad 4,5 mld euro). Plan Junckera stanowi przygotowany przez Komisję Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny plan, celem pobudzenia inwestycji w gospodarce europejskiej w dwóch obszarach: szeroko rozumianej infrastrukturze oraz sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.