Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

16 paź 2017 :: Jan Berdychowski

O planach wprowadzenia kas fiskalnych online mówi się już od dłuższego czasu, ale jak to w fazie planów było więcej niewiadomych niż faktów i rzeczywistego planu, jak to ma naprawdę wyglądać. Dziś możemy już więcej się dowiedzieć z projektu ustawy, który pojawił się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Należy zadać jednak pytanie w jakim celu rząd zamierza  wprowadzić kasy fiskalne online?  Wskażmy przede wszystkim na uszczelnienie ściągalności podatku od towarów i usług, który jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa. Kasy online mają zagwarantować prawidłową i rzeczywistą ewidencję obrotu i kwot podatku należnego. Kasy fiskalne online będą przesyłały praktycznie w czasie rzeczywistym do systemu KAS dane o każdej transakcji z informacjami pozwalającymi na ustalenie wysokości obrotu i kwot podatku należnego, stawki VAT, rodzaju towaru/usługi, a także czasu i miejsca instalacji kasy. Co najważniejsze dla nas, dane te mają być zanonimizowane, czyli dane nabywcy pozostaną anonimowe, a przesyłane będą jedynie dane z paragonów, które dziś otrzymujemy w formie papierowej.  Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie pewności prawnej w obrocie gospodarczym, w końcu nie każdy z nas bierze paragon ze sklepu, w czym nie pomogły nawet organizowane przez Skarb Państwa konkursu z atrakcyjnymi nagrodami. Pozostaje liczyć, że wdrożone rozwiązanie jest poprzedzone zbudowaniem solidnej struktury IT przez Ministerstwo, zdolnej do obsłużenia takich zadań.