Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Najbogatsza gmina w Polsce

8 sty 2018 :: Jan Berdychowski

Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, Kleszczów w woj. łódzkim pozostaje po raz kolejny najbogatszą gminą w Polsce. Jego wpływy podatkowe to niemal 32 tys. zł na jednego mieszkańca. Na końcu rankingu z kolei znalazła się podlaska gmina Przytuły, w której wpływy z podatków były ponad 80-krotnie niższe - 390,29 zł na mieszkańca. Chodzi m.in. o dochody z tytułu podatku od nieruchomości i opłat (np. eksploatacyjnej), a także udziały we wpływach z CIT i PIT. Ministerstwo opublikowało planowane wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2018 r. Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia podatku tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2016 r. Fenomen gminy wiejskiej Kleszczów, tłumaczony jest jako pochodna wysokich wpływów z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. Na terenie gminy zlokalizowane są: Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów oraz największa w Polsce i Europie elektrownia opalana węglem brunatnym - Elektrownia Bełchatów.