Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Czas na własną minielektrownię!

30 mar 2016 ::

Stwórz swoją własną minielektrownię!
Ten kto od lat marzył o posiadaniu swojej własnej fabryki czy elektrowni wreszcie ma na to szansę. Uruchomiony w zeszłym roku Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) wspiera i dofinansowuje budowę przydomowych mikroinstaliacji OZE (Odnawialne Źródeł Energii).
Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu „Prosument” obejmuje zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych. Program wspiera również wymianę istniejących instalacji na te bardziej efektywne i przyjazne środowisku.
Do produkcji zielonej energii zachęcać mają również nowe przepisy. W ustawie znalazło się kila zapisów szczególnie interesujących z punktu widzenia konsumenta (producenta energii w ramach OZE). Dzięki nim właściciele mini elektrowni mogą nie tylko produkować i zużywać energię we własnym gospodarstwie ale również ją sprzedawać. Zgodnie z ustawą posiadacze przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW mają zagwarantowane odkupienie "zielonej" energii po cenie gwarantowanej, wyższej niż rynkowa.
Zainteresowani więcej informacji znajdą na stronach NFOŚiGW: https://www.nfosigw.gov.pl

Pozdrawiamy
Redakcja