Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Dawna Huta Katowice

Lokalizacja: PL, Śląsk, Dąbrowa Górnicza 
Typ obiektu: Hutnictwo 
Adres: Józefa Piłsudskiego 92 
GPS: 50°20'38.85"N, 19°16'34.78"E 
Telefon: (32) 776 66 66
Adres e-mail: barbara.schramel@arcelormittal.com
  • Opis obiektu

Dawna Huta Katowice to dziś ArcelorMittal Poland w Dąbrowie Górniczej

Pierwszy spust surówki i wytop stali nastąpił w hucie w Dąbrowie Górniczej w 1976 r. Dziesięć lat później huta pracowała już na pełnych obrotach dzięki uruchomieniu drugiego wielkiego pieca. Jakość produktów stalowych gwarantują działające w niej COSy, czyli linie ciągłego odlewania stali, natomiast poczynione inwestycje proekologiczne pozwalają np. skutecznie odzyskiwać dużą część gazu konwertorowego. Od 2003 r. Huta Katowice należy do koncernu Polskie Huty Stali, a dziś jest chlubą ArcelorMittal Poland.

» Stal powstaje z surówki żelaza wytwarzanej w wielkim piecu z koksu i rudy żelaza.
» Drobne ziarenka rudy trafiają do spiekalni, gdzie uzyskuje się gruboziarnisty spiek rudy żelaza. Natomiast węgiel trafia do pieca koksowniczego, gdzie jest przekształcany w koks. Podczas tego procesu z węgla usuwane są wszelkie zanieczyszczenia gazowe, wskutek czego staje się on odpowiednim paliwem dla wielkiego pieca.
» Mieszanka spieku i koksu jest następnie wysyłana do wielkiego pieca. Spalanie koksu w temperaturze ok. 2000°Cumożliwia topienie i redukcję żelaza.
» Tak powstałą surówkę przewozi się w tzw. kadziach torpedo z wielkich pieców do stalowni, gdzie w zasadowych konwertorach tlenowych powstaje stal. Mając warsztat kadzi, możemy ten proces przyspieszyć, a przez to zmniejszyć spadek temperatury stali i ograniczyć potrzebę jej podgrzewania. Fakt ten przekłada się na niższe zużycie energii i ograniczenie wpływu produkcji stali na środowisko
» Na tym etapie do surówki dodaje się określoną ilość złomu i topników oraz przedmuchuje się ją czystym tlenem, tak aby powstały określone gatunki stali.
» Aby uzyskać wymagane parametry fizyko-chemiczne stali, poddaje się ją obróbce pozapiecowej.
» W hutach z elektrycznymi piecami łukowymi nie stosuje się procesu konwertorowego - złom zostaje przetopiony bezpośrednio na stal.
» Wytopiona stal poddawana jest wielu testom sprawdzającym, czy wymagany skład został osiągnięty. Dopiero wtedy wytopioną stal przewozi się kadziami do wydziału odlewania, gdzie poddawana jest procesowi ciągłego odlewania. Tam też powstają półprodukty: kęsy, kęsiska i slaby.
» Półprodukty przetwarzane są w wyrób finalny na drodze gorącego i zimnego walcowania. Dodatkową metodą przetwarzania wyrobów płaskich jest ocynkowanie ogniowe i elektrogalwaniczne oraz powlekanie organiczne.
comments powered by Disqus
reklama

reklama