Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.

Lokalizacja: PL, Podkarpackie, Krosno 
Typ obiektu: Hutnictwo 
Adres: Tysiąclecia 13  
GPS: 49°42'8.38"N, 21°44'0.68"E 
Telefon: +48 13 432 80 03
Adres e-mail: krosno.sa@krosno.com.pl
  • Opis obiektu

"KROSNO" to legendarne polskie szkło, doceniane na całym świecie. To synonim 90-letniej tradycji formowania szkła o krystalicznej przejrzystości, doskonałej jakości i różnorodnym wzornictwie.
1923 - Wykupienie posiadłości od hrabiny Kaczkowskiej. Natychmiastowe przystąpienie do budowy huty w Krośnie.
1924 - Uruchomienie pierwszej produkcji szkła. Huta jest własnością spółki "Polskie Huty Szkła".
1929 - Huta otrzymuje złoty medal za całokształt działalności na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu od Ministra Przemysłu i Handlu Rzeczypospolitej Polskiej.
1939 - II Wojna Światowa zastaje Hutę w pełnym rozmachu produkcyjnym. Działania wojenne spowodowały chwilową przerwę w funkcjonowaniu Huty. Praca zostaje wznowiona, ale już pod rządami niemieckimi.
1944 - 9 września wycofujące się z Krosna oddziały wojsk hitlerowskich, podpaliły zabudowania huty szkła. To jednak nie zniechęciło pracowników; zaledwie kilkanaście dni po zniszczeniu rozpoczęły się prace remontowe.
1945 - Huta ponownie została uruchomiona. Okres po II wojnie światowej przynosi szybki rozwój huty szkła. Jest to okres, w którym zainstalowano pierwsze automaty. Huta rozpoczęła również produkcję eksportową do Anglii, Brazylii, Kanady. Kolejne lata to dalszy rozwój huty, powstają nowe zakłady szkła gospodarczego oraz technicznego.
1958 - 1 stycznia decyzją rządową powołano przedsiębiorstwo państwowe pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła, w skład, którego weszły Zakłady Szkła Gospodarczego "Krosno" oraz Huta Szkła Technicznego "Polanka".
1967 - W skład Krośnieńskich Hut Szkła zostaje włączona Huta Szkła w Jaśle.
1980 - Lata osiemdziesiąte to ostatnie dziesięciolecie funkcjonowania huty w ramach gospodarki centralnie zarządzanej. Krośnieńskie Huty Szkła należały wtedy do przedsiębiorstw państwowych, które podlegały resortowi przemysłu lekkiego i chemicznego.
1990 - Lata dziewięćdziesiąte to przełom w gospodarce rynkowej. W październiku Minister Przekształceń Własnościowych podpisał akt prawny tworzący spółkę akcyjną pod nazwą Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. i wnoszący majątek przedsiębiorstwa państwowego Krośnieńskie Huty Szkła do Spółki.
2001 - Powstaje Grupa Kapitałowa Krosno w skład, której wchodzą Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A., Huta Szkła w Jaśle Sp. z o.o., a od lipca również Huta Szkła Gospodarczego "Blowex -Tarnów" S.A.
2003 - Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A. obchodzą 80-lecie istnienia. W lutym uruchomiona zostaje nowoczesna wzorcownia. W czerwcu Krośnieńskie Huty Szkła „KROSNO” S.A. otrzymują Nagrodę Gospodarczą Prezydenta RP "za szczególny wkład w budowanie prestiżu polskiej gospodarki w krajach Unii Europejskiej".
2004 - Wydzielenie zakładu produkcji włókna szklanego i wniesienie jego majątku do spółki zależnej KROSGLASS S.A.
2009 - 27 marca 2009 r. Sąd Rejonowy w Krośnie ogłosił upadłość Krośnieńskich Hut Szkła „KROSNO” Spółka Akcyjna obejmującą likwidację majątku.
2010 - W postępowaniu upadłościowym Syndyk prowadzi działalność produkcyjną oraz sprzedaje majątek masy upadłości.
2014 - Produkty KROSNO z nowej kolekcji "Glass &" pojawiły się po raz pierwszy na Ambiente Trend Show 2014.
comments powered by Disqus
reklama

reklama