Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Stocznia Marynarki Wojennej SA

Lokalizacja: PL, Pomorskie, Gdynia 
Typ obiektu: Stocznie 
Adres: Śmidowicza 48 
GPS: 54°32'27.17"N, 18°32'15.5"E 
Telefon: +48 58625 81 02
Adres e-mail: navship@navship.pl
  • Opis obiektu

Stocznia Marynarki Wojennej to najstarszy zakład w Gdyni. W maju 2007 roku Stocznia obchodziła jubileusz 85-tej rocznicy powołania. Warsztaty Marynarki Wojennej przeniesione z Pucka na Oksywie stworzyły silne zaplecze Marynarki Wojennej RP i uczyniły stocznię nowoczesną, zdolną do realizacji nie tylko zamówień wojskowych, ale również produkcji cywilnej.
Pierwsze Warsztaty Portowe Marynarki Wojennej zlokalizowane zostały częściowo na lądzie a częściowo na dwóch barkach sprowadzonych 10 maja 1922 roku do portu puckiego z Modlina. Tak stworzone Warsztaty Marynarki Wojennej w Pucku umożliwiły dokonywanie drobnych remontów. Funkcjonowanie nowego zakładu pracownicy traktowali z ogromnym entuzjazmem. Nikt nie szczędził sił nad jego udoskonalaniem i modernizacją. Toteż w czerwcu 1922 roku można było przeprowadzić pierwszy samodzielny remont okrętu ORP MAZUR . Natychmiast też przystąpiono do wyposażania Warsztatów Portowych Marynarki Wojennej w nowe urządzenia, które pozwoliły wykonać coraz trudniejsze i bardziej skomplikowane zadania.
Od 1952 roku Stocznia w swej działalności produkcyjnej była już liczącym się przedsiębiorstwem gospodarki morskiej. Wysoka jakość produkcji, szczególnie w zakresie prac remontowych dla okrętów Marynarki Wojennej RP powodowała, że stocznia remontowała ścigacze okrętów podwodnych, kutry torpedowe, trałowce, okręty desantowe i jednostki pomocnicze. Pod koniec lat pięćdziesiątych SMW podjęła budowę pierwszych okrętów patrolowych dla Wojsk Ochrony Pogranicza (WOP). Stocznia Marynarki Wojennej w omawianym okresie zatrudniała ponad 800 pracowników. Minister Obrony Narodowej zarządzeniem z dnia 10 października 1966 roku nadał stoczni imię „Dąbrowszczaków”. W roku 1991 przywrócono historyczną nazwę: tj. Stocznia Marynarki Wojennej. Decyzją Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 stycznia 1979 roku nastąpiła integracja zakładu. Stocznia Marynarki Wojennej połączyła się z Zakładami Remontowymi Marynarki Wojennej w Gdyni oraz Stocznią Marynarki Wojennej Westerplatte w Gdańsku.
W minionym 10 – leciu w stoczni zaczęły się intensywne prace przygotowawcze konstrukcyjno-technologiczne, aby przeprowadzić modernizację i dostosować okręty do współdziałania z siłami morskimi NATO. Programem tym objęto okręty transportowo – minowe, trałowce bazowe, którym to poszerzono zakres działania o funkcję niszczyciela min, okręty podwodne i ratownicze, korwetę ORP KASZUB, zbiornikowce i okręty rakietowe. W dniu 28 listopada 2001 roku, w 83 rocznicę powołania Marynarki Wojennej RP, w kadłubowni Stoczni Marynarki Wojennej została położona stępka pod pierwszą korwetę o najnowocześniejszej charakterystyce technicznej i bojowej.
comments powered by Disqus
reklama

reklama