Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Wokół Góry Św. Anny

Góra św. Anny, zwana także Jasną Górą Opolszczyzny to niewielka miejscowość o dużym znaczeniu dla regionu. Usytuowana między Strzelcami Opolskimi, a Zdzieszowicami, na najwyższym wzniesieniu grzbietu Chełm; jedna z najstarszych wsi Śląska Opolskiego.…

Podsumowanie wycieczki

Liczba przystanków:
Przybliżony czas wycieczki:
Przybliżony koszt wycieczki:

Plan wycieczki


Dzień 1

Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej

Lokalizacja: PL, Opolskie, Góra św. Anny
Typ obiektu: Pomniki

Na Sanktuarium św. Anny składa się gotycko-barokowy kościół pątniczy św. Anny, barokowy klasztor Franciszkanów, kalwaria tzw. rajski plac, Grota Lurdzka i Dom Pielgrzyma. Zwiedzanie rozpoczynamy od XV-wiecznego kościoła, w… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:00)
0h 15min

Amfiteatr skalny

Lokalizacja: PL, Opolskie, Góra św. Anny
Typ obiektu: Pomniki

 

Dalsza część wędrówki to Zajazdu „Pod Górą Chełmską”. Obok parkingu znajduje się tablica- mapa. W odległości ok. 30 m od niej, na granicy z obrzeżami rozległego kamieniołomu umieszczone są tablice z opisem… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:15)

Obiad
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)
0h 09min

Rezerwat Przyrody Biesiec

Lokalizacja: PL, Opolskie, Góra św. Anny
Typ obiektu: Pomniki

 

Rezerwat obejmuje dwa wzniesienia z licznymi wychodniami wapienia: Biesiec (350 m n.p.m.) i Wysocką Górę (385 m n.p.m.).

Teren rezerwatu porastają lasy bukowe, które tworzą zbiorowisko żyznej buczyny sudeckiej. Na… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:24)
0h 02min

Park krajobrazowy

Lokalizacja: PL, Opolskie, Góra św. Anny
Typ obiektu: Pomniki

 

 Park Krajobrazowy "Góra Św. Anny" został utworzony 26 maja 1988 roku. Zajmuje obszar 5.150 hektarów, a wraz z otuliną (czyli strefą ochronną) ponad 13.700 ha. Park obejmuje teren należący do pięciu gmin:… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:26)
 


Dodane przez zwiedzających