Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Wycieczka Doliną Popradu

Nowy Sącz
Trasa krajoznawcza o dużych walorach krajoznawczych. Łączy miejscowości o bogatych walorach krajobrazowych i kulturowych. Przetrwałe zabytki kultury i historii, pomniki przyrody czekają na turystów licznie odwiedzających ten zakątek Ziemi Sądeckiej. W…

Podsumowanie wycieczki

Liczba przystanków:
Przybliżony czas wycieczki:
Przybliżony koszt wycieczki:

Plan wycieczki


Dzień 1

Rynek w Nowym Sączu

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Nowy Sącz
Typ obiektu: Pomniki

Nowosądecki Rynek o wymiarach 160 na 120 metrów został wytyczony w 1292 roku i stanowił wtedy 12 częśc miasta. Z Rynku wybiega 10 ulic pod kątem prostym, te z kolei wraz z przecięciami stanowią zabytkowy,średniowieczny układ miejski.… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:00)
0h 23min

Atrajcje Rytra

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Rytro
Typ obiektu: Pomniki

Historia Rytra datowana jest na 1312 roku. Ziemia te stanowiły własność królewską, rządzoną pzrze starostów i oddane w dzierżawę za określone zasługi. Nazwa „Ritter” występuje po raz pierwszy ok. 1244 roku w testamencie… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:23)
0h 09min

Piwniczna Zdrój

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Piwniczna Zdrój
Typ obiektu: Pomniki

Akt lokacji miasta nad Popradem, w miejscu zwanym Piwniczną Szyją, wydał Kazimierz Wielki w oktawę św. Jana Chrzciciela, którego atrybutem jest baranek. Dlatego też baranek w herbie Piwnicznej. Zasadźcą miejscowości lokowanej na surowym… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:32)
0h 23min

Żegiestów

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Żegiestów
Typ obiektu: Pomniki

Uzdrowisko powstało „na surowym korzeniu” Żegiestów połowie XIX wieku, gdy władze austriackie zarządziły likwidację uzdrowiska Żegiestów Krynicy. Obywatel Muszyny Ignacy Medwecki kupił od Łemków z Żegiestowa grunt… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:55)
0h 21min

Muszyna

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Muszyna
Typ obiektu: Pomniki

Historia
Najwcześniejsza wzmianka o Muszynie pochodzi z 1209 roku, kiedy to król węgierski Andrzej nadał jednemu ze swoich dworzan – Demetriusowi de Raska – prawo pobierania ceł w całym okręgu administracyjnym, aż do granic… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:16)
 


Dodane przez zwiedzających