Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Na Szlaku Orlich Gniazd

Ojców
Szlak Orlich Gniazd jest jedną z najpopularniejszych i najciekawszych tras wycieczkowych w Polsce, o długości 163 km. Szlak rozpoczyna się w Krakowie, prowadzi do Częstochowy przez Ojcowski Park Narodowy. Nazwa szlaku pochodzi od ruin zamków i…

Podsumowanie wycieczki

Liczba przystanków:
Przybliżony czas wycieczki:
Przybliżony koszt wycieczki:

Plan wycieczki


Dzień 1

Zamek w Ojcowie

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Ojców
Typ obiektu: Pomniki

Zamek ten położony jest na terenie OPN, w centrum Ojcowa, był zamkiem warownym wzniesionym przez Kazimierza Wielkiego w II połowie XIV wieku. Obecnie zachowały się jedynie jego ruiny. Tradycja głosi, że nazwa warowni, w… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:00)
1h 31min

Zamek w Pieskowej Skale

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Sułoszowa
Typ obiektu: Pomniki

Murowany zamek, w miejscu gdzie stoi obecna warownia, powstał prawdopodobnie z fundacji Kazimierza Wielkiego jako bazowe ogniwo w łańcuchu fortyfikacyjnym broniącym szlaku handlowego z Krakowa na Śląsk. W 1377 roku podczas polsko-węgierskiej… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:31)
0h 17min

Ruiny zamku w Rabsztynie

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Rabsztyn
Typ obiektu: Pomniki

W Rabsztynie można podziwiać szczątki gotyckiego zamku górnego położone na skale oraz mury zamku dolnego, który kiedyś był okazałą rezydencją możnowładczą. Inną renesansową pozostałością zamku są resztki bramy wjazdowej, do… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:48)

Przerwa na obiad

Przerwa na obiad
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)
0h 24min

Zamek w Ogrodzieńcu

Lokalizacja: PL, Śląsk, Ogrodzieniec
Typ obiektu: Pomniki

Jest najpiękniejszym i największym zamkiem Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Zabytkowe ruiny są jednym ze świetniejszych pomników wielkiej przeszłości Rzeczpospolitej.Gród wykorzystujący naturalne walory obronne formacji… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:12)
0h 00min

Osada na Górze Birów

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Podzamcze
Typ obiektu: Pomniki

Na północ od ruin zamku we wsi Podzamcze (w lesie po drugiej stronie drogi) znajduje sie wzniesienie (460 m.n.p.m.)zwane Górą Birów. Miejsce to jest jednym z najciekwaszych kompleksów archeologicznych na Jurze. Początki… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:12)
 


Dodane przez zwiedzających