Pierwszy raz u nas? Zapraszamy do zwiedzenia serwisu!

Architektura drewniana na Sądecczyźnie

Nowy Sącz
Szlak architektury drewnianej stanowi atrakcję, której ngdzie, oprócz Małopolski, nie znajdziemy. W województwie małopolskim obejmuje 237 obiektów. Wszystkie obiekty są oznakowane i zgrupowane w kilka tras, mierzących łącznie 1500 km. Drewniane…

Podsumowanie wycieczki

Liczba przystanków:
Przybliżony czas wycieczki:
Przybliżony koszt wycieczki:

Plan wycieczki


Dzień 1

Kościół pw św. Heleny w Nowym Sączu

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Nowy Sącz
Typ obiektu: Pomniki

Kościół został zbudowany w 1686 roku na dawnym przedmieściu Chełmiec Polski. Jego fundatorką była ksieni klasztoru Klarysek w Starym Sączu, Helena Marchocka.
Budynek w stylu barokowym, o konstrukcji zrębowej, ma ściany oszalowane pionowo z… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:00)
0h 09min

Parafia pw św. Rocha ( Dąbrówka)

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Nowy Sącz
Typ obiektu: Pomniki

Kościół parafialny z przełomu XVI/XVII wieku: jednonawowy o konstrukcji zrębowej. Kościół został wzniesiony przez Norbertanów z Nowego Sącza. Wnętrze pokryte malowidłami z początku XVII wieku. Nawa nakryta dachem dwuspadowym, a… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:09)
0h 11min

Muzeum etnograficzne w Nowym Sączu

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Nowy Sącz
Typ obiektu: Pomniki

Sądecki Park Etnograficzny o powierzchni 20 hektarów jest skansenem regionalnym. Można w nim zobaczyć obiekty prezentujące architekturę drewnianą oraz tradycyjną kulturę ludową Sądecczyzny. Region Sądecki obejmuje 4 grupy etnograficzne,… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 0:20)
0h 23min

Kościół pw. Św. Mikołaja Biskupa w Moszczenicy Niżnej

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Stary Sącz
Typ obiektu: Pomniki

Moszczenica Niżna 130
33-340 Stary Sącz
tel. 018 4460223

Kościół pod wezwaniem Św. Mikołaja Biskupa pochodzi z XVI wieku. Jest to orientalna, drewniana konstrukcja zrębowa. Kościół jest jednonawowy z węższym zamkniętym… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:43)

Przerwa na posiłek

Przerwa na posiłek
Koszt: 0.00 zł (w sumie: 0.00 zł)
1h 30min

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Wierchomli Wielkiej

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Wierchomla Wielka
Typ obiektu: Pomniki

Cerkiew greckokatolicka z 1821 roku pw. Św. Michała Archanioła. Obecnie jest to kościół rzymskokatolicki, o konstrukcji zrębowej, pobity gontami i pokryty blachą. Nawę prezbiterium i przebudówki zakrystyjne nakrywają oddzielne dachy… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 1:13)
0h 29min

Cerkiew w Szczawniku pw. Św. Demetriusza

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Muszyna
Typ obiektu: Pomniki

Cerkiew greckokatolicka pw. Św. Demetriusza z I połowy XIX wieku, obecnie kośció.ł rzymskokatolicki o trójdzielnej konstrukcji zrębowej. Wyposażona w ikonostas z XVIII/ XIX wieku. Cerkiew jest pobita gontami i pokryta blachą. Wieża… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 2:42)
0h 07min

Cerkiew w Jastrzębiku pw. Św. Łukasza

Lokalizacja: PL, Małopolskie, Muszyna
Typ obiektu: Pomniki

Cerkiew usytuowana na wzgórzu, z 1856 roku wzniesiona w stylu zachodniołemkowskiego budownictwa cerkiewnego. Do budowy wykorzystano fragmenty dawnej świątyni, którą uposażył biskup Piotr Gembicki w 1651 roku. Obiekt drewniany,… więcej >
Czas podróży 0:00 (w sumie: 2:49)
 


Dodane przez zwiedzających